Home Prace magisterskie - ZGŁOSZENIA


Oto lista zgłoszeń prac magisterskich:
Autor Tytuł Plik
Małgorzata Janik Badanie zasad zachowania w korelacjach kątowych pionów, kaonów oraz protonów w zderzeniach hadronów przy energiach LHC
Marcin Słodkowski Zastosowanie algorytmu MUSCL do rozwiązywania równań relatywistycznej hydrodynamiki dysypatywnej
Marcin Słodkowski Modelowanie oddziaływań jetów z materią jądrową opisywaną relatywistycznymi równaniami hydrodynamiki realizowanymi w środowisku kart graficznych CUDA
Marcin Słodkowski Badanie produkcji wybranych rezonansów w eksperymencie NA49
Hanna Zbroszczyk Badanie zderzeń ciężkich jonów w ramach programu BES przy pomocy modelu EPOS
Łukasz Graczykowski Analiza asymetrii emisji na podstawie funkcji korelacyjnych dla cząstek nieidentycznych w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach LHC
Dariusz Tefelski Ocena skuteczności betonowych osłon przed promieniowaniem neutronowym na podstawie symulacji komputerowych

polskiEnglish (United Kingdom)

LOGOWANIE

WYDARZENIA

PODRÓŻE