Home Prace grupy
Print

Eksperymenty realizowane przez członków grupy HIRG

 Eksperyment E286 w GANIL (Francja)
Prowadzący:
 Jan Pluta
Zespół: J. Pluta (w przeszłości: M. Przewlocki, A. Staranowicz, A. Kieliszek, K. Wosińska, T. Pawlak)
Tematyka:

 "Interferometria Jądrowa Ukladow Dwunukleonowych" (Eksperyment zakończony) Przedmiotem pomiarów były dwucząstkowe korelacje nukleonów i lekkich fragementów jądrowych. Celem było badanie czasowo-przestrzennego rozwoju procesu emisji cząstek w reakcjach ciężkich jonów i analiza związanych z tym efektów np. mechanizmy formacji deuteronów, rola efektów kulombowskich, sekwencja emisji różnych typów cząstek itp.

 

  Eksperyment STAR na RHIC w Brookhaven National Laboratory  (USA)
 Prowadzący: Hanna Zbroszczyk
 Zespół: J. Pluta, A. Kisiel, H. Zbroszczyk, D. Kikoła, S. Siejka, P. Szymański,  L. Kosarzewski, M. Girard, A. Lipiec, D. Wielanek, J. Oleniacz (w przeszłości: M. Janik, P. Szarwas, P. Ostrowski, K. Poniatowska, Z. Chajęcki, T. Pawlak, W. Peryt, B. Trzeciak)
Tematyka:

 Przedmiotem analizy są zderzenia jąder atomowych przy największych energiach: 200GeV na pare nukleonów w układzie środka masy. Badane są własności materii jądrowej w warunkach ekstremalnych wartości gęstości i temperatury. Poszukiwane sa oznaki przejscia do stanu tzw. plazmy kwarkowo-gluonowej - hipotetycznego stanu materii w pierwszych chwilach istnienia Wszechświata.

 

  Eksperyment ALICE na LHC w CERN  (Szwajcaria/Francja)
 Prowadzący: Jan Pluta, Adam Kisiel
 Zespół:A.Kisiel, H.Zbroszczyk, M.Janik, Ł.Graczykowski,J. Niedziela, P. Karczmarczyk, J. Oleniacz, J. Pluta
 Tematyka:

 ALICE - A Large Ion Collider Experiment, - jeden z największych w świecie eksperymentów fizycznych realizowany aktualnie w Europejskim Centrum Fizyki Cząstek - CERN. Tematyka eksperymentu dotyczy wytworzenia i zbadania własności nowego stanu materii jądrowej, w którym kwarki i gluony nie będą związane w układach złożonych (hadronach), ale mieć będą postać tzw "plazmy kwarkowo-gluonowej".

 

  Eksperyment NA49 na SPS w CERN  (Szwajcaria/Francja)
 Prowadzący: Katarzyna Grebieszkow
 Zespół:T. Czopowicz, K. Grebieszkow, M. Słodkowski, M.Maćkowiak-Pawłowska, B. Maksiak
 Tematyka:

 Badanie reakcji relatywistycznych ciężkich jonów. Pomiary są zakończone - analiza danych trwa.Grupa z Warszawy zajmuje się między innymi analizą fluktuacji w krotnościach i pędzie poprzecznym, produkcją rezonansów, korelacjami azymutalnym.

 

  Eksperyment NA61 na SPS w CERN  (Szwajcaria/Francja)
 Prowadzący: Katarzyna Grebieszkow
 Zespół: T. Czopowicz, K. Grebieszkow,  M. Słodkowski, M. Maćkowiak-Pawłowska, B. Maksiak, R. Sarnecki, A. Tefelska, D. Tefelski.
 Tematyka:

 Eksperyment ma za cel poszukiwania punktu krytycznego, w którym zmienia sie rodzaj przejscia fazowego ze stanu materii hadronowej do stanu plazmy kwarkowo-gluonowej.

 

 

 
polskiEnglish (United Kingdom)

LOGOWANIE

WYDARZENIA

PODRÓŻE